Connecting...

W1siziisijiwmtgvmdqvmtmvmduvntkvmdkvndc2l21haw4tymfubmvylwnvbxbyzxnzb3iuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilciymdawedgymcmixv0

ค้นหาตำแหน่งงานในบริษัทชั้นนำระดับต่างชาติ

เกี่ยวกับเรา

บริษัทไครทีเรียน ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 และนับแต่นั้นเป็นต้นมาบริษัทได้เติบโตเป็นผู้นำในด้านบริการจัดหางานและฝ่ายบุคคลากรในประเทศไทย  บริษัทของเราตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร บนถนนวิทยุ และมีความเชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรในประเทศไทย นอกเหนือจากนั้นเรายังมีการสรรหาบุคคลากรให้สำหรับประเทศเวียดนาม กัมพูชา และ ลาว โดยบริษัทของเราได้มีทีมงานเฉพาะทางใน6สายงานหลักดังต่อไปนี้

อ่านต่อ